top of page
Förstasida_utan_filter.png
Untitled-1.png

RÖSTER FRÅN
TJEJER PÅ FLYKT

Listen up! är en del av Clowner utan Gränsers arbete för att skapa en plattform för tjejer på flykt att berätta sin historia. Vi kan sätta upp hur många globala mål vi vill, skriva under agendor, konventioner, lagar, lova en bättre värld. Men så länge vi inte lyssnar på de drabbade så kommer vi aldrig nå en fredlig, hållbar och jämställd framtid.

 

Därför måste vi alla, LISTEN UP!

noun_Megaphone_5095_ljus.png

Av de cirka 82 miljoner människor som tvingats lämna sina hem runt om i världen är 50% tjejer.

 

Det innebär över 40 miljoner unika röster och berättelser.

Berättelser

BERÄTTELSER

Marziehs berättelse

Marzieh Kheir Khah kom på flykt till Sverige som 19-åring efter att ha flytt från kriget i Afghanistan. 

Masoumehs berättelse

Masoumeh Rezai kom till Sverige på flykt från Afghanistan. 

Amenas berättelse

Amena Sadat Hosseini, bor sedan några år tillbaka i Sverige efter att ha flytt från Afghanistan.

noun_Megaphone_5095_ljus.png

Vi vet att patriarkala strukturer och våld mot tjejer växer sig starkare i kriser och oroliga situationer. Förutom den oerhörda osäkerhet det innebär att leva på flykt så får tjejer över hela världen dagligen sina rättigheter inskränkta. Risken för att giftas bort, utsättas för sexuellt våld eller bli isolerad ökar.

GLOBALA MÅLEN

Globala målen

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för hållbar utveckling.

 

Världens länder har åtagit sig att från och med 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

 

Agendan innehåller globala mål som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla tjejer samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

05-jamstalldhet.png

KREATIVA METODER FÖR JÄMSTÄLLHET

Kreativa metoder för jämställhet

Clowner utan Gränser använder konstnärliga och kreativa metoder för att specifikt nå ut till tjejer, för att stärka deras välmående och självkänsla, stärka samhörighet och nätverk mellan dom och för att ge dem större kunskap om sina rättigheter och möjligheter.

 

I förlängningen leder detta till att tjejer får en tro på sig själva och framtiden. 

noun_Megaphone_5095_ljus.png

Tjejer är en särskilt utsatt grupp som på många platser i världen lever i avsaknad av sina grundläggande rättigheter.

 

I utsatta situationer ökar också våldet mot tjejer och de får det allt svårare att delta i samhället på samma sätt som pojkar och män.

Men överallt i världen finns unga tjejer som på olika sätt gör motstånd, bygger nätverk, prövar sina drömmar och formar sina egna liv på sina villkor.

Doa i Palestina

Doa Maqataa bor i flyktinglägret Askar al-Jadid i Palestina. 

Lyssna på hennes berättelse om hur kreativitet och kultur kan användas för att samla styrka.

Ghinwa i Syrien 

Ghinwa kommer från Aleppo i Syrien och är en av deltagarna i vår träning i hur konstnärliga och kreativa metoder går att användas för att göra världen bättre för tjejer.

Ranine i Palestina 

Ranine från Palestina berättar om hur konstnärliga och kreativa metoder kan användas för att bryta ner patriarkala strukturer.

Poddcast

PODCAST

Kan konst stärka jämställdhet och förändra världen?Hoppet - en podd av Clowner Utan Gränser
00:00 / 50:02

I detta avsnitt av vår podd får du veta mer om Clowner utan Gränsers särskilda arbete för tjejer i utsatthet och vi diskuterar frågan om konst kan skapa jämställdhet och förändra världen. Ranin Odeh, från Palestina, Rand Mohammad, från Jordanien, och Helena Nakrour, från Libanon, är en del av Clowner utan Gränsers projekt Creative Arts for Peace and Equality och gästar avsnittet.

 

De berättar om situationen för tjejer i Mellanöstern och hur de arbetar för att skapa trygga rum och stärka deras psykosociala hälsa och rättigheter efter en utbildning med Clowner utan Gränser i våra kreativa metoder och konst. Idag träffas hundratals tjejer i Syrien, Palestina, Libanon och Jordanien i hemliga lokaler, övergivna kyrkor och vardagsrum för att stärka sig själva och varandra. Vi hoppas dessa kvinnor ska inspirera dig lika mycket som de dagligen inspirerar oss på Clowner utan Gränser!

Snabba frågor

SNABBA FRÅGOR

​Precis som den som inte tvingats fly från sitt hem, så är den som tvingats göra det så mycket mer än bara sin flykt. Vi alla skrattar högt åt skämt, hatar vissa maträtter, älskar vissa låter, har tankar om världen, längtar efter våra nära och drömmer om framtiden.

DELA DIN BERÄTTELSE

Har du själv varit eller är på flykt och vill dela med dig av din berättelse?

Skriv in ditt namn och berättelse i formuläret nedan så samlar vi ännu fler röster!

Tack!

Om Clowner utan Gränser

  • Facebook
  • TikTok
  • Instagram
  • YouTube

Clowner utan Gränser grundades 1996 och är en organisation som bedriver verksamhet för barn i några av världens mest utsatta områden. Vi utgår från FNs konvention om barns rättigheter. Allt arbete vi gör, gör vi i vår övertygelse om att det skapar en bättre värld. Vi arbetar med professionella artister runtom i världen som genom föreställningar, lek och kreativitet arbetar för att frigöra livskraft och stärka självkänslan hos de barn som behöver det allra mest. När det fungerar som bäst skapas hopp. Någon kiknar av skratt. Någons värld förändras. Världen förändras.
 

Läs mer om Clowner utan Gränsers arbete här

bottom of page